Lễ Khai Giảng Năm 2019 Tại SHB

Vào ngày 23/02/2019 vừa qua đã diễn ra Lễ Khai Giảng khóa Du học Nghề Đức tại Công ty SHB.

Cùng sự tham gia của học viên và quý phụ huynh từ nhiều tỉnh thành trong cả nước về tham dự.  

KG1 KG2 KG3
KG4 KG5 KG6
KG7 KG8 KH9
kg007 kg01 KG12
KG13 KG14 KG15
KG16 KG17 kg001
KG19 KG25 KG30
KG31 KG32 KG41
KG46 KG49 KG51
KG79 KG69 KG70
Chia sẻ:

02862760276