Đào Tạo Ngoại Ngữ

Tại Trung tâm Ngoại ngữ - Du học SHB đang đào tạo 2 ngoại ngữ chính:

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nhật.
  • Tiếng Hoa

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ - Du học SHB

Địa chỉ: 9A Đường 339, P. Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Sđt: 0286.276.0.276 E-mail:duhocshb@gmail.com Fb: www.fb.com/duhocngoaingushb/

Chia sẻ:

02862760276